ReadyPlanet.com
dot dot
ติดต่อเรา

โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น

ตั้งอยู่ในบ้านการเคหะเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 3/562 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น

โทรศัพท์/โทรสาร  043-222033  ติดต่อเราได้ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดหรือนักขัตฤกษ์

www.kccschool.com

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น เลขที่ 3/562 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ โทรสาร (043) 222033 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้จัดทำ ดร.ดำรงพล ดอกบัว/E-mail : Dr.dumrongpoldokbua@hotmail.com Web Master : นางภัทราวัลย์ดอกบัว