ReadyPlanet.com
dot dot
ประชาสัมพันธ์

 

1.  โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่นออกรายการถูกใจให้เลย  ไทยทีวีสีช่อง  3 ออกอากาศในวัน ที่ 10 มีนาคม  2556  เวลา  07:45 น.   ในวันอาทิตย์

2.ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นวันที่ 22  มีนาคม  2556Copyright © 2011 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น เลขที่ 3/562 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ โทรสาร (043) 222033 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้จัดทำ ดร.ดำรงพล ดอกบัว/E-mail : Dr.dumrongpoldokbua@hotmail.com Web Master : นางภัทราวัลย์ดอกบัว