ReadyPlanet.com
dot dot
วันเปิด-ปิด ภาคเรียน

วันเปิด-ปิดภาคเรียน

 -ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1- 30 ตุลาคม 2553

 

 -เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน  2553

 -เปิดเรียนพิเศษของภาคเรียนที่1 วันที่ 1-30 ตุลาคม  2553  เรียนพิเศษช่วงปิดเทอมจะเน้นสอนคอมพิวเตอร์ ศิลปะและเรียนว่ายน้ำให้เป็นพิเศษค่ะ

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น เลขที่ 3/562 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ โทรสาร (043) 222033 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้จัดทำ ดร.ดำรงพล ดอกบัว/E-mail : Dr.dumrongpoldokbua@hotmail.com Web Master : นางภัทราวัลย์ดอกบัว